Portfolio de Óscar Sobrado:

  • Música e Son para videoxogos
  • Integración de Son Interactivo en Unity
  • Deseño de Son
  • Postproducción pra audiovisuais
  • Gravación
  • Mestura
  • Mastering